Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN – BEHANDELINGEN

Embody staan achter onze manier van massage en therapie. Wij vinden het daarom belangrijk dat dit op een respectvolle en eerlijke manier tussen ons ‘ontstaat’. Daarom hebben wij de volgende huisregels:

 • Wij vinden hygiëne belangrijk. Wil je jezelf douchen voordat je langs komt.
 • Bij een contra – indicatie kunnen we helaas niet masseren of behandelen. Zie contra-indicaties onder aan de pagina
 • Wij accepteren het liefs je betaling via de PIN. Contant afrekening is ook mogelijk – graag gepast.
 • Wij reserveren tijd voor jou. Bij afzeggingen korter dan 24 uur zal er 50% van de behandelprijs in rekening worden gebracht.
 • Doe sieraden en piercings zoveel mogelijk thuis al af.
 • Laat je mobiele telefoon thuis of doe hem uit.

Tips:

 • Drink na een behandeling veel water en vooral GEEN alcohol. Vooral de werking van etherische oliën wordt teniet gedaan door alcohol en drugs.
 • Na een aromatherapie behandeling wordt aangeraden om de eerste 4 uur niet te douchen of te badderen zodat de oliën zo lang mogelijk hun werk kunnen doen.
 • Geniet in rust van je behandeling en doe het rustig aan na een behandeling.

CONTRA-INDICATIES

Besmettelijke huidziekten, infectieziekten ( griep en erge verkoudheid), koorts, steenpuisten, trombose
Volgende ALTIJD vermelden:

– Kanker
– Zwangerschap
– Hoge Bloeddruk
– Spataderen
– Gebruik van Bloedverdunners
– Gebruik van Medicatie
– Overige medische indicaties die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
– Belangrijke veranderingen in je gezondheid

 enen welkALGEMENE VOORWAARDEN – WEBSHOP BESTELLINGEN

EMBODY behoudt de mogelijkheid om de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen. Wij adviseren dan ook dat u deze voorwaarden goed doorleest, ook bij het plaatsen van een nieuwe bestelling.

 1. BESTELLINGEN

1.1. Uw bestellingen worden in behandeling genomen door Embody, Copernicusstraat 87, 2561 VR DEN HAAG, Nederland.

EMBODY staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te DEN HAAG onder nummer: 27310693. BTW nummer: NL2050.51.376.B01.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling bij EMBODY worden de algemene voorwaarden geaccepteerd en aanvaard.

1.3. Alle, in de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief (21 of 9%) BTW en exclusief verzendkosten. De bijkomende BTW-kosten worden apart op uw bestelling vermeld.

1.4. EMBODY levert alleen aan consumenten in Nederland. Voor bestelling buiten Nederland – neemt u contact met ons op reactie@embody.nl

1.5. Bestellingen kunnen uitsluitend via de webwinkel worden geplaatst. Bestellingen kunnen zonder opgaaf van redenen binnen één werkdag na ontvangst worden geannuleerd. Na deze periode is uw bestelling definitief en is een wettelijke koopovereenkomst gesloten.

 1. AFLEVEREN BESTELLING

2.1. Bestellingen worden in de regel verzonden per Post NL

2.2 De bestelling wordt op het door jou opgegeven adres afgeleverd. De leveringstermijn op de website/webwinkel is indicatief. EMBODY streeft ernaar de bestelling (ruim) binnen 14 dagen af te leveren.

2.2. Er wordt een bijdrage in de kosten van verzenden in rekening gebracht, welke afhankelijk is van de ordergrootte. Deze bijdrage bedraagt: € 6,50 voor grote pakketen en € 4,50 voor brievenbus pakketen.

 • Bestellingen worden door  Post NL bij de consument thuis afgeleverd.
 1. 3. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

3.1. Het totale factuurbedrag (producten plus verzendkosten) dient te vooraf worden betaald.

3.2. U kunt op de volgende manieren betalen:

 • Ideal
 1. GEGEVENS

4.1 Je dient er zelf zorg voor te dragen alle gegevens (email, adres en bankgegevens) volledig juist en actueel zijn.

4.2 EMBODY garandeert dat al jouw gegevens met grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.  (zie privacy verklaring voor meer info)

4.3 EMBODY zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te nemen.  Zie Privacy verklaring voor meer info.

 1. RISICO TIJDENS TRANSPORT

Gedurende het transport van de producten zal EMBODY het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering zal dit risico op jou overgaan.

 1. GARANTIES

6.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, breng EMBODY daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering. Na ommekomst van deze termijn vervalt ieder mogelijk recht van reclame of welke andere aanspraak dan ook terzake het product.

6.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft EMBODY de keuze het product te vervangen dan wel het factuurbedrag te retourneren.

6.3 Iedere aanspraak of garantie vervalt indien u een product (onjuist) heeft gebruikt, door eigen handelen gebreken zijn ontstaan of er wijzigingen aan het product zijn aangebracht.

 1. 7. HERROEPINGSRECHT

7.1. De consument heeft het recht zonder opgave van reden de goederen te retourneren binnen een periode van 7 werkdagen, ingaande op de dag na ontvangst van de goederen.

7.2. Tijdens deze herroepingstermijn heeft de consument de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren. Alle kosten voor het retourneren van de goederen komen wel voor rekening van de consument.

7.3. De consument kan alleen gebruik maken van zijn of haar herroepingsrecht indien de goederen waarom het gaat compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn.

Daarnaast moeten de goederen in de originele onbeschadigde verpakking met onverbroken zegel geretourneerd worden. Essentiële oliën en aromamixen moeten ongeopend blijven en de verzegeling mag niet verbroken zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen wij het product niet terugnemen en  blijf je aansprakelijk voor betaling van het volledige factuurbedrag.

7.4. Indien je iets terugstuurt, volg dan deze stappen:

 • Stuur een email naar reactie@embody.nl zodat wij jouw zending verwachten. LET OP: vermeldt in je mail duidelijk je order nummer en de naam van het product zodat duidelijk is over welke bestelling en welk product het gaat.
 • Verpak het product zodanig dat beschadiging wordt vermeden.
 • Adresseer de artikelen.

7.5. Vooruitbetaalde goederen die geretourneerd worden op basis van het herroepingsrecht, zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald. Eventuele verzendkosten zullen worden verrekend.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien het door EMBODY geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van EMBODY beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 6 (Garanties) is geregeld.

8.2 EMBODY is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan en/of voortvloeiend uit gebruik van de website of de producten van EMBODY, behoudens opzet of grove schuld van EMBODY.

8.3 Voor zover desalniettemin aansprakelijkheid van EMBODY zou bestaan, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag.  

ALGEMENE VOORWAARDEN BABY MASSAGE CURSUSSEN

 1. Annulering cursus door cursist

 

 • Annuleren van een inschrijving dient schriftelijk per brief of mail te gebeuren.
 • Bij annulering tot drie weken vóór aanvang van de cursus zal €10,- aan administratiekosten in rekening gebracht worden.
 • Bij annulering tussen de drie weken en één week vóór aanvang van de cursus zal 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht worden.Bij annulering binnen één week vóór aanvang van de cursus, of na de startdatum, zal 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht worden.
 • De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald noch in mindering worden gebracht op het cursusgeld.

 

 1. Annulering en wijzigingen cursus door docent
  • De cursus kan alleen van start gaan bij voldoende deelnemers.
  • Docent is gerechtigd een cursus te annuleren of te verschuiven naar een later moment.
  • Bij annulering van een cursus wordt geen geld geïnd bij de cursisten of wordt geind geld gelijk teruggestort
  • Wanneer door ziekte of omstandigheden een les niet doorgaat zal een alternatieve les data worden aangeboden.

 

 1. Financiële afwikkeling

Na aanmelding krijgt u een factuur toegestuurd voor het cursusgeld.  Het cursusgeld dient tenminste 1 week voor aanvang te zijn overgemaakt. Pas bij ontvangst van betaling ontvangt u bevestiging van deelname.

 

 1. Auteursrecht

Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mag/mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking gesteld aan derden.

 

 • Regels
  • De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus.
  • De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, en die van zijn/haar kind, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
  • De docent is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook het verloop van de cursus of themabijeenkomst structureel belemmert, verdere deelname van de cursus of themabijeenkomst te ontzeggen.